Example 1
Task: Submit antibody fasta sequence
As an example I am submitting the fasta sequence of anti-tissue factor antibody (1AHW).

Query parameters
Email address: coolscientist@weizmann.ac.il
Fasta >1AHW
DIKMTQSPSSMYASLGERVTITCKASQDIRKYLNWYQQKPWKSPKTLIYYATSLADGVPSRFSGSGSGQDYSLTISSLES DDTATYYCLQHGESPYTFGGGTKLEINRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVL NSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC EIQLQQSGAELVRPGALVKLSCKASGFNIKDYYMHWVKQRPEQGLEWIGLIDPENGNTIYDPKFQGKASITADTSSNTAY LQLSSLTSEDTAVYYCARDNSYYFDYWGQGTTLTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNS GSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKI